Slaný z jiné strany, z.s.Nežvaníme. Nepolitikaříme. Snažíme se něco dělat pro občany Slaného. Protože v tuto chvíli nás to baví.

          homepage SJS

          Keltský telegraf

          Tour de Kids Slaný

          Caching cup Slaný

          Sportovec roku Slaný

Slaný z jiné strany, z.s.

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložka 71123, datum zápisu: 28.12.2018.
IČ: 07697155        bankovní spojení: 5625249319/0800         adresa: Všehlušická 1670, 274 01 Slaný
e-mail: info@slanyzjinestrany.cz


  ÚČEL SPOLKU:

  Hlavním účelem spolku je ochrana přírody a krajiny ve Slaném a okolí, ochrana, propagace a podpora
  historického a kulturního dědictví a propagace a podpora sportu a jiných volnočasových aktivit.  HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU:

  Hlavní činnost spolku je veřejně prospěšná činnost a směřuje k naplnění účelu spolku.
  Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  
 • získávání finančních prostředků k zajištění všech aktivit spolku   
 • účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících všech oblastí popsaných v účelu spolku,   
 • účastí ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, ochrana kulturního a historického dědictví,   
 • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy životního prostředí,   
 • pořádání sportovních a vědomostních soutěží.    PŘEDMĚT VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI:

    - vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
    - prodej občerstvení na sportovních, kulturních a společenských akcích spolku
    - pronájem a provozování skákacích hradů
    - provozování tombol na sportovních, kulturních a společenských akcích
 • © Slaný z jiné strany, z.s., IČ: 07697155, zapsaný u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 71123
  bankovní spojení: 5625249319/0800, e-mail: info@slanyzjinestrany.cz  www.slanyzjinestrany.cz